top of page

H a k a n   S e z g i n

Türkçe 

Bugüne kadar binden fazla farklı gelişim gösteren çocukla müzik çalışan Hakan SEZGİN 1972 İstanbul Doğumludur. İlkokul yıllarında mandolin çalarak başladığı müzik yaşantısına seneler içinde mızıka, flüt, gitar, piyano gibi enstrümanları da katarak devam etmiştir. Pera Güzel Sanatlar'da  klasik gitar, Engin Gürkey Perküsyon Atölyesinden Latin ve Türk perküsyonları, Orff Merkezi Eğitimlerinde de Pedagojik müzik ve Dans eğitimini almıştır.

 

1994 yılında katıldığı bir ada gezisinde otizmli çocuklarla tanıştı.O andan itibaren iki buçuk yıl süren gönüllü deneyimi de başlamış oldu. Pek çok vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü ile sayısız etkinlikler düzenledi. Sosyal amaçlı bu etkinliklerin yanı sıra müziğin pozitif etkilerini eğitim alanında da kullanmaya başladı. Doç.Dr. Klinik Psikolog Nevin ERACAR ile başladığı öğrenme sürecine en büyük katkıyı çocuklar yaptı.

 

Otistikler Derneği'nin ve ASPERDER Derneği'nin kurucu üyesi olan Hakan SEZGİN, Türkiye Otistiklere destek ve Eğitim Vakfi ile yaptığı ortak çalışmalarını Türkiye'nin ilk bağımsız OÇEM I olan Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Okulu'nda bir müzikle terapi odası kurarak sürdürdü.

 

2002 yılından itibaren  Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin üyesi oldu. Düzenlenen atölye çalışmalarına ve seminerlerine katılarak müzik ve dans pedagojisi konusunda öğrenme sürecine devam etti(296 saatlik eğitim). Orff eğitimlerine  Almanya (Düsseldorf 2005), Avusturya (Salzburg 2006) ve İspanya'da (Madrid 2008) katıldığı seminerler ile devam etti. 

 

2009-2012 tarihleri arasında gerçekleşen Orff- Schulwerk Forum Salzburg, Orff-Schulwerk Merkezi Avusturya ve Orff Schulwerk Eğitim Danışmanlık Merkezinden onaylı “Eğitmen Eğitimi” kursunu Kasım 2012 tarihinde başarıyla tamamlayarak (185 saat) Uluslararası Orff-Schulwerk Eğitmeni olarak öğretmen ve öğretmen adayları ile ORFF eğitimleri yeterlilik hakkını kazandı.

 

Müzikle terapi alanında Prof Dr.Karin Schumacher ve Shirly SALMON ile çalışmalar yapan  Hakan SEZGİN 2007 yılında   ALGI  ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ'nin kurucu ortağı olmuştur. Aynı yıl çalışmaya başladığı Ezo SUNAL Çocuk Atölyesi'nde  18-36 aylık bebeklerle ''anne bebek orff '' çalışmaları 5 yıl boyunca. sürdürmüştür. 2009 yılında Fransa'nın Niorth kentinde sosyal uyum sorunu yaşayan çocuklarla müzik terapi çalışmaları yapmıştır.

 

Aralık 2010 tarihinden itibaren kurucusu olduğu merkezden ayrılarak çalışmalarına eğitimci eğitimleri vererek devam etti. Ekim 2011’de ise Hakan Sezgin Müzik Atölyesi’ni açtı. Farklı gelişim gösteren çocuklarla olan çalışmalarını kendi atölyesinde süardürmektedir. Aralık 2011’den itibaren „Engelsiz Müzik“ projesi ile oniki ay boyunca 240 engelliyi ücretsiz olarak müzik, dans ve hareketle tanıştırmıştır.

 

Müzik Terapi ve Sahne sanatları alanında TOHUM otizm vakfı, KAYSERİ GÖLGE DER, KIBRIS ELA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ gibi pek çok kuruma Özel eğitimde müzik alanlarında Danışmanlık veren Hakan sezgin halen Kendi müzik atölyesinde Eğitmen eğitimlerine devam etmektedir.

2017 yılında kalkınma ajansının da destekçisi olduğu GENOM-ist Projesinde  'riskli davranışlar gösteren' çocuklarla psikanalistler eşliğinde Beden perküsyonu ve Ritim atölyesi çalışmalarını sürdürmektedir.

2018 yılında MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde Öğretim görevlisi olmuştur.

 

Deutsch 

der mit mehr als tausend Kindern mit unterschiedlicher Entwicklung gearbeitet hat, wurde 1972 in Istanbul geboren. Er begann sein musikalisches Leben mit Mandoline in der Grundschule, klassischer Gitarre bei Pera Fine Arts, lateinamerikanischen und türkischen Percussions bei Engin Gürkey Percussion Workshop und pädagogischer Musik- und Tanzausbildung am Orff-Institut der Mozartium-Universität.

 

Er setzte seinen Lernprozess in Musik- und Tanzpädagogik fort, indem er an Workshops und Seminaren teilnahm, die seit 2002 organisiert wurden (296 Unterrichtsstunden). Orff Schulwerk setzte seine Ausbildung mit Seminaren in der Türkei 2002- Deutschland (Berlin 2005), Österreich (Salzburg 2006) und Spanien (Madrid 2008) fort.

 

Nach erfolgreichem Abschluss des vom Orff-Schulwerk Forum Salzburg, vom Orff-Schulwerk Zentrum Österreich anerkannten "Trainer Training"-Kurses, der zwischen 2009 und 2012 durchgeführt wurde (200 + 185 Stunden), erwarb sie das Recht, mit Lehrern und angehenden Lehrern als internationale Orff- Schulwerklehrer.

 

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Karin Schumacher und Shirly SALMON im Bereich Musiktherapie führte Hakan Sezgin 2009 Musiktherapiestudien mit Kindern mit sozialen Anpassungsproblemen in Niorth, Frankreich, durch. 2014, 2018 und 2019 führte er musiktherapeutische Projekte für Flüchtlinge, Immigranten und Benachteiligte in der Türkei durch.

 

Er eröffnete den Hakan Sezgin Music Workshop im Oktober 2011. Hakan Sezgin, der viele Institutionen wie TODEV, TOHUM Autism Foundation, KAYSERİ GÖLGE DER, CYPRUS ELA SPECIAL EDUCATION CENTER im Bereich Musiktherapie und darstellende Kunst, in den Bereichen „darstellende Kunst“ und „Musiktherapie“ berät, arbeitet weiterhin in seiner eigenen Musikwerkstatt.

 

H a k a n   S e z g i n

Deutsch

bottom of page